Het milieu

Hoewel een grote wagen zoals deze doet vermoeden dat het een milieuvervuilend vervoersmiddel is, is dit in de praktijk toch anders.

Wij rijden namelijk op milieuvriendelijk GTL Diesel, dit is een natuurlijk brandstof. GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die in ruime mate voorhanden is.

Het produceren van GTL gaat volgens het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé. Een systeem uit de jaren twintig van de vorige eeuw dat van aardgas een zeer zuivere diesel maakt: een ultra schone brandstof. Dit betekent een uitstoot reductie tussen  60 en 80 procent.

De brandweerwagen wordt exclusief ingezet in combinatie met de arrangementen zoals op deze website worden aangeboden en wordt enkel bestuurd door een van onze chauffeurs.
Trainingsbureau
Luxe verblijfsaccommodatie
Zinvol Genieten
Onze brandweerwagen.

De team-truck die wij gebruiken is van oorsprong een Duitse brandweerwagen geweest. Tot oktober 2017 is deze nog ingezet in het Duitse Liederbach.
De Iveco-Magirus biedt plaats aan 8 passagiers (exclusief de chauffeur)
.