Dit profiel beschrijft uw Persoonlijke Stijl, uw specifieke manier van doen. Uw Persoonlijke Stijl bepaalt in grote mate hoe u handelt en reageert in bepaalde situaties. Met dit inzicht kunt u zichzelf en anderen beter begrijpen en uw persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten
Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften.
Als we daar inzicht in krijgen dan kunnen we elkaar beter begrijpen. We kunnen ons afstemmen op de behoeften van de ander en daarmee zal de relatie en communicatie met die ander harmonieuzer zijn.
Q4 Gedragsprofielen
Vanaf het allereerste moment zijn we ervan overtuigd dat DISC een onderdeel is van menselijk gedrag, namelijk de buitenste laag die mensen kunnen waarnemen: intermenselijke communicatie.

Daar maken we direct het verschil. Het is onze overtuiging dat mensen en hun gedrag uit meer bestaat dan DISC en dat mensen meer zijn dan een hokje met eigenschappen. De profielen creëren een context waarin we het gesprek hebben.


Wij zijn gecertificeerd consultant van Q4 profiles. 

Hieronder zijn twee voorbeeld profielen te bekijken,  klik op het profiel van uw keuze!
Trainingsbureau
Luxe verblijfsaccommodatie
Zinvol Genieten